Compassietraining

Compassietraining

[ Is de compassietraining iets voor mij? ]

De compassietraining is een vervolg op de 8-weekse mindfulnesstraining. Als je de 8-weekse niet hebt gevolgd maar wel ervaring hebt met meditatie, kan je de training ook volgen. Compassietraining richt zich op het ontwikkelen van meer (zelf)compassie en het vaardig leren omgaan met de innerlijke criticus (je weet wel, dat: Het-is-niet-genoeg-je-doet-het-niet-goed stemmetje).

Wat is compassie?

Compassie (of: mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij verdriet, verlies of bij pijn en lijden. Nu lukt dit ons meestal nog wel bij iemand waar je van houdt of die je aardig vindt. Maar compassie of zelfcompassie is minstens net zo belangrijk om voor jezelf op te kunnen brengen. Is dit dan het hetzelfde als medelijden hebben met iemand of jezelf zielig vinden? Juist niet! Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagt compassie om moed en ruimhartigheid.

Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining, aldus Frits Koster. Anderen noemen compassie: Heartfulness, om het in lijn te plaatsen met Mindfulness.

En net zoals we mindfulness kunnen aanleren en trainen, zo kunnen we compassie en liefdevolle vriendelijkheid ook ontwikkelen door regelmatige beoefening.

 

Hoe ziet de compassietraining eruit?

De compasssietraining bestaat uit 7 bijeenkomsten en een terugkomavond. De training, die officieel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) wordt genoemd, is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. We gaan onder andere dieper in op de drie centrale emotieregulatiesystemen, gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid. We onderzoeken bij onszelf hoe deze drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, door schaamte, zelfkritiek en de innerlijke criticus.

Heb jij gemerkt dat mindfulnessbeoefening je goed doet, maar vind je het moeilijk om te blijven oefenen? Of vind je het lastig om te mediteren met een milde, vriendelijke houding? Dan is deze training iets voor jou!

De compassietraining gaat over het ervaren van meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid. Dus niet alleen het praten hierover of het analyseren waarom deze gevoelens ontbreken. Het verschil met een traject bij een psycholoog of een coach is dat we gericht zijn op het ervaren en voelen in plaats van het snappen.

De training is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster en is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Tara Brach, Barbara Fredrickson en Kristin Neff. Net als bij de mindfulnesscursus doen we vooral inzicht op door de eigen ervaring en de uitwisselingen in de groep. Ik benadruk altijd dat je vrij bent in wat en hoeveel je wilt delen.

 

Kijk hier naar de data van de eerstvolgende compassietraining.

 

Wil je meer weten of heb je een vraag over de training? Neem gerust contact met me op!