Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle activiteiten van Stilte in de Stad

ALGEMENE VOORWAARDEN 8-WEEKSE (MBSR) MINDFULNESS TRAINING bij Stilte in de Stad

1. INSCHRIJVING Deelnemers aan de 8-weekse (MBSR) mindfulness training bij Stilte in de Stad zijn ingeschreven (behoudens punt 2) wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor de training.

2. INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING In het geval er aan deelname aan de training, een intake/kennismakingsgesprek vooraf gaat, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake/ kennismakingsgesprek. Het staat Stilte in de Stad vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen. Het intake/kennismakingsgesprek is onderdeel van de cursus en zit bij de prijs inbegrepen. Het staat de deelnemer vrij, na de intake te besluiten de training niet te volgen. Aan het intake/kennismakingsgesprek zijn dan geen kosten verbonden.

3. DEELNAMEKOSTEN & BETALINGSVOORWAARDEN De deelname kosten bedragen voor  particulieren: € 450,- (incl. BTW). Inbegrepen in deze prijs zijn:

● Persoonlijk intake gesprek

● 8 sessies van 2 uur 15 minuten

● Stiltemiddag

● Uitvoerig werkboek met theorie en huiswerk

● Audiobestanden met geleide meditaties

● Evaluatie gesprek (indien gewenst)

 

De deelnamekosten dienen op basis van de verstuurde factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum, per banktransactie te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL65TRIO0391227610. Indien gewenst kan het cursusgeld in 2 of meer termijnen betaald worden. Gespreide betaling vindt altijd plaats in overleg en na akkoord door Stilte in de Stad. Indien de inschrijving binnen 14 dagen voor de startdatum van de training plaatsvindt, dienen de volledige deelname kosten, per omgaande, per banktransactie te worden voldaan. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Stilte in de Stad dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.

4. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend. 1. Bij annulering langer dan 4 weken voor de startdatum van de training wordt het inschrijfgeld terugbetaald (indien de deelnemers het geld al heeft betaald). 2. Bij annulering korter dan 4 weken, maar langer dan twee weken voor de startdatum van de training is de helft van het inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). 3. Bij annulering korter dan twee weken voor de startdatum van de training is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. 4. Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats. 5. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en deze een positief intake/kennismakingsgesprek heeft gehad met Stilte in de Stad, wordt slechts €35,- administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.

5. AFGELASTEN VAN TRAININGEN, PROGRAMMA’S, OPLEIDINGEN Stilte in de Stad heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Stilte in de Stad vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

 

6. AFZEGGEN/AFBELLEN VAN INTAKES EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per sms.

 

7. COPYRIGHT EN RECHTEN Alle materialen (teksten, audio-instructies, cursusmaterialen) die worden verstrekt tijdens de training, of die te vinden zijn op de website, in nieuwsbrieven of op de sociale media van Stilte in de Stad (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Stilte in de Stad en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.stilteindestad.nu verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt.

 

PRAKTISCHE GEGEVENS Stilte in de Stad is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67539564. Stilte in de Stad is een handelsnaam van Marlies Kortekaas de Vries Training Coaching en Advies. Eigenaar is Marlies Kortekaas de Vries. ADRESGEGEVENS: Kovelaarstraat 33, 3582 GN Utrecht. Dit adres kan tevens gebruikt worden als correspondentieadres. Voor contact kun je ook bellen naar: 0619354633

 

Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Marlies Kortekaas de Vries